laboratoř pro bioptické vyšetření

Bioptická Laboratoř

Bioptická laboratoř: Klíč k včasné diagnóze

Co je bioptická laboratoř? Bioptická laboratoř, někdy také nazývaná laboratoř pro bioptické vyšetření, je specializované pracoviště, kde se provádí analýza tkání odebraných při biopsii. Biopsie je lékařský zákrok, při kterém se odebírá malý vzorek tkáně z těla pacienta za účelem mikroskopického vyšetření....